Bendradarbystės ir renginių centras

Tvirtovės sandėlių konversija

O. ir H. Minkovskių g., Žemoji Freda, Kaunas, Lietuva

Baigiamasis diplominis darbas

Darbo vadovas: prof. R. Palekas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2013

Situacija

Žemoji Freda – teritorija greta Senamiesčio ir Naujamiesčio, kairiajame Nemuno krante. Šiuo metu tai komercijos ir pramonės teritorija. Projektuojamas sklypas yra centrinėje Žemosios Fredos dalyje. 0,3 ha ploto sklypo teritorijoje esantis Aleksoto malūno urbanistinis kompleksas (malūnas ir jam priklausantys šeši sandėliai) – paveldosaugos objektas. Teritorijos ribos iš šiaurės - H. ir O. Minkovskių gatvė., iš pietų - geležinkelio linija, Aleksoto šlaitas ir žydų kapinės. Kaimyniniuose sklypuose esantys elevatoriai taip pat vertingi industriniai statiniai bei svarbios miestovaizdžio dominantės.

situacija
situacija 1 situacija 2 situacija 3

Urbanistinė koncepcija

Aleksoto malūno komplekso ir elevatorių statiniai vieninteliai išsaugomi pastatai centrinėje Žemosios Fredos teritorijoje. Pagal siūlomą urbanistinę koncepciją pietuose esančios kapinės turėtų būti iškeldintos ir vietoj jų kuriamas memorialinis parkas, pėsčiųjų tiltu jungiamas su Nemuno sala. Pėsčiųjų tiltas kerta projektuojamą sklypą ir Aleksoto šlaito papėdėje besidriekiantį naujo pastato tūrį. Projektuojamas objektas – Kauno bendradarbystės ir renginių centras tampa pagrindiniu traukos tašku Žemosios Fredos centre, tarpine stotele tarp dviejų didžiųjų rekreacinių žaliųjų miesto erdvių – Nemuno salos ir Aleksoto šlaito. Konvertuojamoje industrinėje miesto teritorijoje atsiradęs stambus kultūros ir komercijos objektas gaivina iki tol apleistą ir funkciškai netinkamai naudojamą centrinės miesto dalies teritoriją. Kauno bandradarbystės ir renginių centras – Žemosios Fredos „idėjų fabrikas“.

urbanistine koncepcija

Tūrio ir erdvių formavimas

Tarp paveldosauginių statinių kuriamas 330 metrų ilgio ir 14 metrų pločio, penkių aukštų naujas tūris savo pailga forma pabrėžia ir sustiprina sandėlių išsidėstymo struktūrą ir tarp jų formuojamus pailgus kiemus. Kontrastuojantis malūno pastatas nejungiamas prie naujojo tūrio, taip išryškinamas jo išskirtinumas, ir architektūrinė vertė. Naujasis tūris sustiprina industrinę teritorijos atmosferą, kuria „fabriko“ įspūdį. Siaurais stikliniais kanalais bendradarbystės ir renginių centras jungiasi su keturiais sandėliais, o dviejų aukštų ekspozicijų salės tūris „išstumiamas“ į parko pusę. Aplink salę paliekama erdvė lauko ekspozicijai. Trauką kuria aikštės pusėje tūryje esantis įtraukimas per du aukštus, erdviškai apglėbiantis senuosius statinius. Rytinėje sklypo dalyje pastatas labiau atitrauktas nuo gatvės žymint įėjimą į parduotuvių pasažą. Projektuojamą tūrį trečiame aukšte perskrodžia pėsčiųjų tiltas iš Nemuno salos vedantis į memorialinį parką. Sklypo užstatymo plotas: 1391 m².

schema 1

Išsaugomi vertingi pastatai: Aleksoto malūnas ir Tvirtovės sandėliai

schema 2

Tarp sandėlių įterpiamas pailgas stačiakampis tūris

schema 3

Pastatą kerta pėsčiųjų tiltas

schema 4

Prie pagrindinių įėjimų formuojamos erdvės

schema 5

Multifunkcinės renginių salės tūris

schema 6

Naujo tūrio jungtys su senais pastatais

genplanas

Erdvės: 1 - aikštė; 2 - vidinis kiemas; 3 - lauko ekspozicija

maketas

Funkcija

Senasis malūnas transformuojamas į HUB ofsą, pagrindinį centre generuojamų “idėjų štabą”. Šeši sandėliai skirti komercijai, juose projektuojamos parduotuvės skirtos HUB ofise ir „idėjų fabrike“ sugeneruotų inovatyvių produktų ir paslaugų pardavimui. Į parduotuves patenkama iš gatvės pusės, per vidinį kiemą ir naujame pastate esantį prekybos pasažą. Pasažas jungiasi su pagrindinio įėjimo holu, iš kurio lankytojai patenka į ekspozicijų sales ir kavinę. Kitos bendradarbystės ir renginių centre koncentruojamos funkcijos: biblioteka, konferencijų salė, transformuojamos kūrybinių dirbtuvių erdvės (nuomojamos ir skirtos centro renginiams), patalpos edukacijai ir administracijai, maitinimas, viešbutis ir gyvenamieji butai, rekreacinės erdvės ant apželdinto stogo. Visas pastatas funkciškai išdalintas sekcijomis. Į kiekvieną funkcinę zoną patenkama vertikaliaisiais ryšiais – laiptinių ir liftų blokais. Pastato plotas: 18062 m².

funkcine schema 1

Malūnas konvertuojamas i HUB ofisus, sandėliai į parduotuves

funkcine schema 2

Naujas tūris: bendradabrbystės ir renginių centras su multifunkcine ekspozicijų sale

funkcine schema 3

Vertikalieji ryšiai

planas
funkcine schema 4

Požeminė automobilių saugykla

funkcine schema 5

Prekybinės funkcijos veikimas žiedo principu per molą, vidinį kiemą ir palei gatvę

funkcine schema 6

Konferencijų salė, biblioteka, dirbtuvių erdvės

funkcine schema 7

Edukacija ir lauko dirbtuvių terasa

funkcine schema 8

Restoranas, viešbutis, butai

funkcine schema 9

Apželdintas stogas rekreacijai ir viešbučio bei butų terasos

pjuvis

Fasadai

Naujai projektuojamo tūrio fasadai medžiagiškai padalinti į dvi dalis. Viršutinis masyvus dviejų aukštų tūris dengtas pakabinamomis keramikinėmis žaliuzėmis. Pasirinkta tamsiai raudona žaliuzių spalva pabrėžia stačiakampį tūrį, atspindi industrinę teritorijos atmosferą, išreiškia jo funkcinį unikalumą ir svarbą. Raudona spalva kontrastuoja su žaliu Aleksoto šlaito medžių masyvu, taip dar labiau išryškėja savybė būdinga Žemosios Fredos teritorijai – kontrastas tarp gamtinių elementų ir pastatų. Ketvirtojo aukšto terasos dengimas atsivėrusiomis žaliuzėmis išlaiko tūrio vientisumą, tačiau nepanaikina jausmo, jog už pastato driekiasi medžiais apaugęs šlaitas. Trys apatiniai aukštai dengti berėmio veidrodinio stiklo langais ir pakabinamais fasadais. Raudonoji pastato dalis atrodo pakibusi ore, o senieji pastatai atsispindi stiklo fasaduose. Senųjų paveldosauginių pastatų tūrių fasadai paliekami autentiški – plytų mūro.

fasadas
kiemas

Procesas

procesai 1 procesai 2 procesai 3 procesai 4 procesai 5 procesai 6