Vilniaus kolegijos biblioteka

Koncepcija

Didlaukio g. 45, Vilnius, Lietuva

Paleko ARCH studija

2014

Situacija

Vilniaus kolegijos biblioteka projektuojama Baltupiuose, Didlaukio g. 45. Sprendimą įtakojantys elementai: sklypo reljefo perkritimas; teritorijoje vyraujantis laisvo planavimo užstatymas; tame pačiame sklype esantis Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas bei aplinkiniai edukacinės paskirties objektai; detaliajame plane numatytas Didlaukio gatvės atkarpas jungiantis tiltas, viešojo transporto stotelės, automobilių parkavimo aikštelių praplėtimas šalia sklypo. Naudingas pastato plotas: 4665 m², bendras pastato plotas: 6625 m².

situacija

Idėja

Atsižvelgdami į teritorijoje vyraujantį laisvo planavimo užstatymą, projektuojame tame pačiame sklype esančiam fakultetui o ne Didlaukio gatvei lygiagretų tūrį. Taip skulptūriškas dviejų sujungtų trikampio formos korpusų tūris formuoja jaukią kiemo erdvę. Ties išraiškingais smailiaisiais kampais kuriami patekimai į vidaus kiemą. Du sujungti trikampiai atspindi pastato funkcinę struktūrą. Tai – du skirtingą, bet viena kitą papildančią, funkciją turintys bibliotekos ir auditorijų korpusai.

ideja

Genplanas

Sklype aiškiai formuojamos dvi erdvės: vidinis kiemas – aikštė kolegijos bendruomenei tarp bibliotekos ir esamo fakulteto ir techninė zona rytuose. Į biblioteką patenkama per įėjimą iš vidinio kiemo – aikštės. Į kiemo erdvę veda takas palei pietvakarinę sklypo ribą ir takas nutiestas palei sveikatos priežiūros fakultetą. Kiemas – universali rekreacinė erdvė, kurioje išskirtos zonos: lauko kavinė, medinė terasa, dekoratyvinis baseinas, išsaugomų esamų medžių gojelis. Palei Didlaukio gatvę, prie viešojo transporto stotelės, pastato formą ir jo įsiliejimą į šlaitą paryškina, bei judriame taške ramybę kuria vejos trikampis.

atvykimas

Atvykimas

srautai

Srautai

erdves

Erdvės

vizualizacija

Pastato struktūra

Projektuojamas keturių aukštų, dviejų korpusų pastatas – auditorijų ir skaityklų korpusai. Šie du korpusai gali veikti ir kaip vienas pastatas, ir kaip nepriklausomos dalys. Auditorijos, seminarų kambariai blokuojami greta vienas kito su galimybe transformuotis ir apsijungti. Skaityklos – atviros erdvės su individualaus darbo kabinų blokais. Korpusus aukštuose jungia persiliejanti foje ervė, tilteliai, atriumas. Palei korpusų galines (pietvakarinę ir šiaurės rytų) sienas blokuojamos darbo, techninės, personalo, pagalbinės patalpos, laiptinės, tualetai, vertikalios komunikacijos. Cokoliniame aukšte projektuojamos spaudinių saugyklos knygų tavarkymo personalo ir techninės patalpos.

planas 1 planas 2
pjuvis maketas

Fasado idėja

Atsižvelgdami į aplinkinių pastatų medžiagiškumą fasadą dengiame klinkerio bagečių ažūru, už kurio persišviečia horizontalūs, tvarkingai išdėstyti langų brūkšniai. Pietinis fasadas iš Didlaukio gatvės pusės – vitrina dengta bagetėmis, kurios saugo pastatą nuo perkaitimo vasarą, tačiau netrukdo patekti spinduliams žiemą bei suteikia pastato interjerui vientisumo. Vidinio kiemo stiklinis fasadas, kuriam perkaitimas negresia, kuria vidaus ir išorės apsijungimo jausmą atveria pasatą į kiemą. Ties korpusų jungtimi kiemo ir gatvės stiklinių fasadų vitrinos maksimaliai priartėja viena prie kitos. Taip siauriausioje pastato vietoje kuriamas paslaptingas peršviečiamumas. Virš pagrindinio įėjimo kabantis apskritimo formos stogelis dera prie landšafto elementų formų.

vizualizacija vizualizacija

Indėlis į projektą

Dalyvavimas visose projekto stadijose: analizė, eskizinio maketo ruošimas, koncepcijos paieška, eskizavimas, grafinės medžiagos ruošimas, prezentacijos užsakovams. Atlikta grafinė medžiaga: schemos, brėžiniai.

katalogas